Nöroşirurji Department

  • Doç. Dr. Miktat Kaya Nöroşirurji

    Doç. Dr. Miktat Kaya

    Doç.Dr. Miktat KAYA, lisans öncesi öğrenimlerini bitirdikten sonra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini amamlayarak…

    More