Arşiv : Çocuk

OKUL ZİLİ ÇALIYOR! Beslenme Çantanız Hazır mı ?

OKUL ZİLİ ÇALIYOR! Beslenme Çantanız Hazır mı ?

Kurban bayramının da araya girmesi ile 1 hafta ertelenen okul telaşı neler yapacağınızı düşünmeniz açısından harika bir fırsat. Bende Beslenme Uzmanı olarak üzüldüğüm konuları ve Doğrusunu, olması gerekeni tekrar tekrar belirtmek isterim.

Okul karşılarında olan pastanelere düşmanım !

Her geçişimde pastane masalarında oturarak çocuklarını bekleyen anneler görüyorum.  Herkes kilolarından bahsediyor ve durup ‘yahu kadın burada neden duruyorsun o halde’ diyesim geliyor.  Giriş zili çalmaya başladığında koşuşturan anneler görüyorum. Son dakika okula yetiştirmeye çalışan çocuklarını. Son dakikalarda pastanelerden alınan poğaça, börek  ve yanına alınan tamamen şeker deposu meyve suları …

Devamı...

Ebeveyn-Çocuk İlişkisinde Etkili İletişimin Rolü

Ebeveyn-Çocuk İlişkisinde Etkili İletişimin Rolü

Çocuğun gelişim sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için ebeveynlerin, çocuklarıyla açık ve etkili iletişim kurabilmesi gerekir çünkü doğru iletişim, sağlıklı ilişkinin anahtarıdır. Pozitif ebeveyn-çocuk ilişkisi ise çocuğun öğrenme süreci için önemli bir kaynak teşkil eder. Çocuklar, birçok şeyi olduğu gibi iletişim kurmayı da ebeveynlerini gözlemleyerek öğrenirler. Doğru iletişim kuran ebeveynlerin çocukları, doğru iletişim kurmayı öğrenebilirler ve bu yetenek, onlara hayat boyu avantaj sağlar. Aynı zamanda çocuklar, kendileriyle ilgili fikir edinirken ebeveynlerin kendilerine karşı yaklaşımını temel alır. Ebeveynlerin kuracağı doğru iletişim, çocuğa saygı duyulan bir varlık olduğu bilincini aktarır. Ebeveynleri tarafından dikkatle dinlenen ve anlaşılan çocuk, kendini ifade edebildiğini hisseder ve bu da ona özgüven kazandırır. Diğer yandan, eğer ebeveynler çocuklarıyla etkili iletişim kuramazlarsa, çocuk, kendisinin önemsiz ve anlaşılmaz olduğu fikrine kapılır. Kısacası, ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları iletişimde duyarlı olmaları ve bunda tutarlılık sağlamaları, onları hayat boyu kullanacakları önemli özelliklerle donatır. Etkili iletişim, her yaştan çocuk için özgüvenin ve karşılıklı saygının temelidir.

Devamı...

Çocukla Sağlıklı İletişimde Anne Babaya Düşen Görevler

Çocukla Sağlıklı İletişimde Anne Babaya Düşen Görevler

Çocuklar aile fertleri arasında ilk güçlü bağı annesi ile kurar. Bu bağ çocuk dünyaya gelmeden anne karnındayken başlar. Doğan her çocuk yaş aldıkça farklı duygularla tanışır. Bunlardan birisi de özellikle 3-4 yaşındaki çocuklarda görülen anne ve babayı kaybetme korkusudur.

Ço­cuk­lar için an­ne ba­ba ha­yat­ta kar­şı­laş­tık­la­rı kor­ku­lar ve zor­luk kar­şı­sın­da gü­ve­ni­le­cek tek li­man­dır. “Ço­cuk­lar özel­lik­le okul ön­ce­si dö­nem­de ka­ran­lık­tan kor­kar.

Bu da bi­ze ço­cuk­lar­da be­lir­li kor­ku­la­rın be­lir­li yaş ev­re­le­rin­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­di­r” di­yen Re­em Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Nö­ro­log Dr. Meh­met Ya­vuz, kor­ku­nun bel­li bir de­re­ce­ye ka­dar ço­cu­ğun ge­li­şi­mi­nin bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

Devamı...