Psk. Cemre Menteşe

Psikoloji

Psk. Cemre Menteşe

Ortaöğretim ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Psikoloji lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tamamladı. Ayrıca 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını “Ege Bölgesinde Alkol Kullanan Bireylerin Bağlanma ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” üzerinde tamamlamıştır.

Lisans eğitimi boyunca Adli Psikoloji stajını İstanbul Adalet Sarayı’nda Aile Mahkemelerinde bunun yanı sıra Psikoloji Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde ve Doğa Kolejlerinde stajlarını tamamladı.2013 yılından itibaren REEMNP bünyesinde staj imkanı elde edip klinik gözlem ve çalışmalarına katıldı. Psikoloji Akademisi staj süresince uygulamasını öğrendiği testleri yapma fırsatı yakalamış, eğitimlerine ve süpervizyon gruplarına katıldı. 2014 yılında Doğa Koleji’nde dönem boyunca çeşitli psikolojik danışmanlık, ebeveyn görüşmeleri ve rehberlik etkinlikleri organizasyonuna katıldı.

Lisans eğitimine devam ederken Psikoloji Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde MMPI ( Minnesota Kişilik Envanteri ) Uygulaması, Klinik Testler, Uluslararası Psikologlar Derneğinde Nisan 2015’ te yürütülen süpervizyonlu Çocuk Testleri , REEM Nöropisikiyatri Merkezinde Dr. Mehmet Yavuz eşliğinde verilen Nöropsikolojik Testler ve Psikolojik Değerlendirme , Görüşme Teknikleri eğitim programlarına katılım göstererek sertifikalarını aldı. 19. ve 20. Ulusal Psikoloji kongrelerine hem gözlemci hem de katılımcı olarak katıldı. 2013 güz dönemi itibariyle REEM Nöropsikiyatri Kliniği Levent şubesinde Klinik Psk. İclal Gözcü Atayay ile vaka analizleri, akran süpervizyonları, kurumsal eğitim organizasyonlarında görev almıştır. Lisans öğrenimi sırasında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında MEB onayı ile Sarıyer- Boğazhisar Eğitim kurumlarında düzenlenen “Çocuğumu Tanıyorum” projesine aktif uygulayıcı olarak katıldı.

Mezun olduğu tarihten itibaren REEMNP bünyesinde çalışmaya başladı. Uzm. Dr. Mehmet Yavuz’un nöropsikolojik muayenelerine katılmakta ve yürütülen Transkaranial Manyetik Stimülasyon Tedavisinde olan hastaları takip etmektedir.

Yüksek lisans eğitimi sırasında 1 yıl boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve süpervizyonu alarak uzmanlığını tamamlamıştır.

2016 yılında Psikoterap-İst tarafından verilen “Temel ve İleri Hipnoz Eğitimi” ve “Cinsel Hipnoterapi, Yeme ve Sigara bağımlılıklarının Hipnoterapi uygulamaları , Çocuk İndiksiyon Teknikleri çalışmalarını tamamlamıştır.

Pozitif Psikoterapi İstanbul (ICPP) tarafından verilen “Temel Pozitif Psikoterapi (Basic Course of Positive Psychotherapy)” eğitimlerini tamamlamıştır.

Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde EMDR I. düzey (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eğitimini tamamlamıştır. Aktif olarak süpervizyon almaktadır.

Bunun yanı sıra Psikiyatr, Yrd. Doç. Dr. Murat Dokur tarafından verilen EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği – Eğitim Birimi) onaylı “Aile ve Çift Terapisi Eğitimi” çalışmalarına devam etmektedir. (2015 – 2019)

Uygulama Yeterliliği olan Klinik Testler

 • Kişilik Testleri

  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality İnvertery-MMPI )
  • Hacettepe Kişilik Envanteri
  • SCID- II Kişilik Envanteri
 • Nöropsikolojik Testler

  • Benton Yüz Tanıma Testi
  • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
  • Wechler Bellek Testi
  • Stroop Test
  • Boston Adlandırma Testi
  • WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
  • K-A-S Testi
  • Sözel Akıcılık
  • Standardize Mini Mental Testi (SMTT)
 • Psikiyatrik Tanı Koydurucu Ölçekler

  • Beck Depresyon Ölçeği
  • Beck Anksiyete Ölçeği
  • SCL-90 Semptom Belirleme Testi
  • Hamilton Depresyon Ölçeği
  • Teksas Yas Envanteri
  • Beıer Cümle Tamamlama Testi
  • Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği
  • Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği
  • Durumluk –Sürekli Kaygı Envanteri
  • Panik Agorafobi Ölçeği
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği
  • Lıebowıtz Sosyal Kaygı Ölçeği
  • Sosyal İşlevsellik Ölçeği
  • Young Mani Derecelendirme
  • Padua
  • Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği
  • Çocuk Testleri

   • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
   • Metropolitan Olgunluk Testi
   • Denver Gelişim Testi
   • Bir Adam Çiz
   • Corner’s DEHB