Sultan Kaya Uğurlu

Aile Danışmanlığı

Sultan Kaya Uğurlu

Orta ve lise öğrenimini İstanbulda tamamladı. Ardından Eskişehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü Bitirdi. Aynı zamanda İktisat Bölüm Mezunudur.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Aile Danışmanlığı Eğitimi ile birlikte Aile Danışmanı ünvanı aldı.

Süpervizor eşliğinde Aile Danışmanlığı Aile ilişkilerinde Ailenin Önemi durumunun Sağlıklı Aile Yapısına geçinde Danışanın Rolü Tezini başarıyla tamamladı.

Uzm. Dr. Nöropsikiyatrist Mehmet Yavuz ve Uzm. Dr. Psikiyatrist Ümit Baycılı ile Danışanların Tanı ve Tedavileriyle Terapilerini birlikte yürütmektedir.