Liderlik Kadınların Ruhunda Var

Kitleleri Etkilemek Elinizde!
9 Eylül 2014
Kurban Kesimini Çocuklara İzlettirmeyin
3 Ekim 2014
Tümü

Liderlik Kadınların Ruhunda Var

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, kadınların beyinsel farklılıkları ve lider yaradılışları konularındaki görüşlerini paylaşıyor.

Kadınların işitsel kortekslerinde sinirlerin daha fazla olması, onların sözel akıcılık yeteneklerinin erkeklerden daha iyi olmasını sağlıyor. Kadınlarda iki beyin yarımküresini birbirine bağlayan korpus kallosum daha iyi geliştiğinden, kadınlar her iki beyin yarımkürelerini erkeklerden daha iyi kullanıyor. Bu nedenle her ne kadar pratiğe çok yansımasa da kadınların lider özellikleri daha baskın çıkıyor.

Kadınlar ve erkeklerin beyin farklılıkları

Erkekler, daha çok sol beyin ağırlıklıdır. Sol ya da sağ beyinden birinin çok daha baskın olarak ön plana çıkması, erkeklerde daha çok rastlanan bir durumdur. Bu nedenle gelişmiş sağ beyin özelliklerinden dolayı; mimarlık, ressamlık, heykeltıraşlık gibi sanatsal beceriler erkeklerde daha baskındır. Dolayısıyla kadınlar, her iki beyin yarımküresini iyi kullanırken, erkeklerin sağ ya da sol beyinden birini daha iyi kullanabilme özellikleri vardır.

Tarihte kadınların liderlik vasıfları

Kadınlar tarih boyunca, gizli ya da aşikar lider vasıfları göstermiştir. ‘’Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır’’ deyimi boşuna söylenmemiştir. Toplumun en küçük birimi olan ailede, kadınlar gizli yöneticilerdir. Her ne kadar aile de erkek egemen gibi görünse de aileyi asıl yöneten kadınlardır.

Dünyayı yöneten krallıkların ve imparatorlukların hepsinde, başarılı kadınlar vardır. Örneğin Kleopatra, Mısırın yeniden dirilmesini sağlamıştır. Fransa kraliçesi Eleanor (1122-1204) hem Fransa ve hem de İngiltere’ye hakim olarak, Avrupa’yı yönetmiştir. İngiltere kraliçesi I. Elizabeth (1533-1603) İngiltere’yi yok olmaktan kurtarmıştır. Büyük Katerina (1729-1796) Rusya’yı 18.yüzyılın en büyük gücü haline getirmiş ve bugunkü Rusya’nın büyük toprak genişliğini sağlamıştır. Kraliçe Victoria (1819-1901), İngiltere’yi güneş batmayan imparatorluk haline getirmiştir. Hindistan’ın ilk kadın Başbakanı İndira Gandhi (1917-1984) ülkesini dağılmaktan kurtarmıştır.

Erkekler görünüşte daha ağır beyne sahip

Kadınların beyni, erkeklerinkinden yaklaşık yüzde 10 daha küçüktür. Ortalama yetişkin bir kadının beyin ağırlığı 1250 gram, erkeğin beyninin ağırlığı ise 1375 gramdır. Yani kadının beyninin vücuduna oranı yaklaşık yüzde 2,5 iken erkeğin yüzde 2,2’dir. Sonuçta kadınlar vücutlarına oranla daha büyük bir beyne sahiptir. Bu noktadan baktığımızda “erkeğin beyni kadınınkinden daha ağırdır” demek, olaya yüzeysel yaklaşmaktır. Zira önemli olan beyin ağırlığının, vücut ağırlığına oranıdır. Dolayısıyla uzayda işgal ettiği yerin beyne bölümünden çıkan oran kadınlar lehinedir. Bu yüzden erkekler daha büyük beyne sahiptir ifadesi yanıltıcıdır. Diğer taraftan olay sadece beyin ağırlığı olsa idi, 10 kiloluk beyni ile balina, 5 kiloluk beyni ile fil, tüm canlılar içerisinde en zeki varlıklar olurdu. Ayrıca beyin kıvrımlarına bakarak da yorum yapamayız, zira bazı balıkların beyin kıvrımları insanlarınkinden bile fazladır.

Kadınların beyni empatik karakterli

Kadın beyninin empatik karakteri vardır. Karşındaki daha iyi anlama ve sezinleme duyuları ile donatılmıştır. Ayrıca kadınlar bir konuya birçok farklı açıdan bakabilirken, erkekler maalesef bir iki yönden konuyu irdeleyebilir.

Kadınların beyni işlevsel açıdan çok daha iyidir. Örneğin sohbet esnasında; erkeklerin beynindeki kategori konularından sadece bir tanesi açılır ve saatlerce o konu etrafında konuşurlar, yani elektronikten konuşurken sohbet bir süre sonra başka bir konuya gitmez. Bir konu diğeriyle bağlantılı değildir. Kadınlar ise bir konuda konuşmaya başlayıp olayı her şeyle bağlantılı hale getirebilirler. Tek bir konudan başlayıp sonra konudan konuya geçebilirler. Dolayısıyla daha renkli bir bakış açıları olduğunu da söylemek mümkündür.

Algı ve farkındalık açısından kadınlar daha üstün

Kadınlar çevrelerindeki hemen hemen her şeyin farkındadır, ergenlik dönemindeki çocuğun sıkıntıları, okulundaki başarı düzeyi, eşin iş hayatındaki başarı ve başarısızlıkları, yakın bir arkadaşının evliliği ile ilgili hisleri… Kadınlar bunu içgüdüsel olarak hisseder. İçgüdü, kadın beyninin çevresinden beş duyusu ile aldığı verileri işlemesi ile gerçekleşmektedir.

Kadınların beyni erkeklere kıyasla özellikle vücut dilini çözme, karşısındaki kişi konuşmasa dahi onu anlama hücreleri ile donatılmıştır. Kadın beyni daha empatik olup, en küçük ipuçlarını değerlendirerek başkalarının düşüncelerini, inanç ve eğilimlerini, duygularını keşfetme konusunda erkek beynine göre çok daha ustadır. Kadın beyni adeta yüksek teknoloji ile donatılmış yüksek performanslı bir duygu makinesidir. Her an başkalarının duygu değişikliklerini tarar, farkları yakalar. Buna karşılık erkek beyni ses tonu ve yüz ifadelerinden, vücut dilinden duyguları ve duygu değişikliklerini çözecek radar keskinliğine sahip değildir.

Duygusal beyin kadınlarda daha aktif

Aşık olan kadınlarda daha çeşitli ve yoğun beyin aktiviteleri olduğu görülür. Duygusal beyin, kadınlarda daha büyüktür ve bu nedenle daha kolay bağ kurarlar. Kadınların arkadaşları bu nedenle daha fazladır.

Kadınlar erkeklere göre konuşmaya daha erken başlar ve akıcı konuşur. Ayrıca genelde okuma yazmayı daha erken sökerler. Kompozisyon, anlatıma dayalı dersler ve yabancı dil öğrenmeye karşı daha ilgili olurlar. Öğretmenlik, halkla ilişkiler, eğitmenlik, iletişim gibi konuşma yeteneğine dayalı sosyal alanlara duydukları ilgi, erkeklerden daha fazladır. Kekemelik, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen bir durumdur. Bunun bir nedeni de, kadınlar da testosteron hormonunun daha düşük olmasıdır. Yapılan araştırmalar, konuşma yetenekleri ile testosteron düzeylerinin ters orantılı olduğunu göstermektedir.

Kadınlar genelde bir karar vermeden önce daha fazla bilgi toplamayı tercih ederler. Alışveriş merkezlerinde vitrinleri dolaşanların çoğunun kadın olması dikkat çekicidir. Erkekler ise daha çabuk karar verirler. Dolayısıyla erkekler kadınlara oranla daha kısa sürede alışveriş yapabilirler. Örneğin alışverişe çıkan bir erkek genellikle fazla gezmeden gözüne kestirdiği bir mağazadan alışveriş etmeyi tercih ederken, kadın satın almaya karar vermek için önce fiyatı, modeli hakkında bilgi toplama amacıyla daha çok gezer. Sonra nereden alacağına karar verir.

Comments are closed.

×

Merhaba!

WhatsApp üzerinden görüşmek ve bilgi almak için alttaki logoya tıklayarak bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

× Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?